کتاب دون ژوان یا ضیافت سنگ اثر مولیر رایگان

کتاب دون ژوان یا ضیافت سنگ اثر مولیر

دانلود کتاب دون ژوان یا ضیافت سنگ اثر مولیر دون ژوان یا ضیافت سنگ عنوان نمایش نامه کمدی از مولیر است که بین سال‌های ۱۶۶۴ تا ۱۶۶۵ در ۵ پرده نوشته شده‌است. مولیر خود در این نمایش نامه در اجرای نخست [...]

دانلود