جزوه مبانی مکانیک سنگ معدن دکتر میرزائیان رایگان

جزوه مبانی مکانیک سنگ معدن دکتر میرزائیان

دانلود جزوه مبانی مکانیک سنگ معدن دکتر میرزائیان این جزوه در دانشگاه یزد بصورت تایپی تهیه و تنظیم شده است . هدف اصلی این جزوه : آشنایی مختصر با مکانیک خاک ، شناخت خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ ها [...]

دانلود