تست درک عمومی معماری فرزاد بهمنش رایگان

تست درک عمومی معماری فرزاد بهمنش

دانلود تست درک عمومی معماری فرزاد بهمنش ۱-در طراحی فضاهای فرود گاهی استفاده از ساختمان های ۶طبقه چه مشکلی را بیشتر به فرودگاه تحمیل می کند؟۱)جابجایی مسافرین                 ۲)پهلو گرفتن هواپیما [...]

دانلود