کتاب فراسوی پست مدرنیته اثر علی اصغر حقدار رایگان

کتاب فراسوی پست مدرنیته اثر علی اصغر حقدار

دانلود کتاب فراسوی پست مدرنیته اثر علی اصغر حقدار پست مدرنیسم به هر تعبیری که طرح شده بود به پایان رسید این طرح مجموعه ای از ایده های محافظه کارانه-خردمندانه و رادیکالی بود که بحران دهه های گذشته [...]

دانلود