کتاب سرگیوس پیر اثر لئون تولستوی رایگان

کتاب سرگیوس پیر اثر لئون تولستوی

دانلود کتاب سرگیوس پیر اثر لئون تولستوی نهمین شمارگان از این مجموعه، طنزی است بر انسان متمدن از دید یك اسب. كتاب، داستان زندگی اسب پیری است كه زبان خود وی در طی پنج شب برای یگر اسب‌های هم‌نژادش [...]

دانلود