کتاب چهل قانون عشق از الیف شافاک رایگان

کتاب چهل قانون عشق از الیف شافاک

کتاب چهل قانون عشق از الیف شافاک الیف شافاک یا الیف شفق او در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۷۱ در فرانسه متولد شد . نویسندهٔ اهل ترکیه است. وی در شهر استراسبورگ فرانسه از والدینی ترک به دنیا آمد و پس از جدایی [...]

دانلود