کتاب رویای مادرم نوشته آلیس مونرو رایگان

کتاب رویای مادرم نوشته آلیس مونرو

کتاب رویای مادرم نوشته آلیس مونرو باید سوال کنی ، برای ما ممنوع است بدانیم … که سرنوشت چه در چنته دارد ، برای من یا برای تو ….درست همان موقع بود که به جنس زن در آمدم. می دانم این موضوع مدت ها پیش [...]

دانلود
کتاب رویای مادرم از آلیس مونرو رایگان

کتاب رویای مادرم از آلیس مونرو

دانلود رویای مادرم از آلیس مونرو آلیس مونرو برنده‌ی جایزه نوبل مدت‌ها با چخوف مقایسه شده، جان آپدایک تولستوی را هم اضافه می‌کند، و ای. اس. بایات از گی دو موپاسان و فلوبر نام می‌برد. مونرو بارها [...]

دانلود