کتاب دستهای آلوده نوشته ژان پل سارتر رایگان

کتاب دستهای آلوده نوشته ژان پل سارتر

کتاب دستهای آلوده نوشته ژان پل سارتر  اولگا: هیچ وقت دیده‌ای که من در مقابل او احساس ضعف نشان بدهم؟ من نمی‌خواهم تو بی‌هیچ قرار و مداری زنده‌اش بگذاری. گور پدرش هم کرده. من فقط می‌گویم قبل از سر [...]

دانلود
کتاب دست های آلوده نوشته ژان پل سارتر رایگان

کتاب دست های آلوده نوشته ژان پل سارتر

کتاب دست های آلوده نوشته ژان پل سارتر نمایشنامه‌ی «دست‌های آلوده» نوشته‌ی «ژان پل سارتر» را «قاسم صنعوی» به فارسی برگردانده است. این نمایشنامه نخستین بار در دوم آوریل 1948 در پاریس تئاتر آنتوان [...]

دانلود