جزوه تقارن در شیمی معدنی دکتر عسگری زاده رایگان

جزوه تقارن در شیمی معدنی دکتر عسگری زاده

دانلود جزوه تقارن در شیمی معدنی دکتر عسگری زاده   عنصر تقارن: واقعيتي هندسي مانند خط صفحه و يا نقطه كه يك يا چند عمل تقارن نسبت به آن انجام ميشود. عمل تقارن: حركت يا عملي كه انجام آن روي [...]

دانلود