مقاله کنترل ذهن نوشته رضا ناظری 11,000 تومان

مقاله کنترل ذهن نوشته رضا ناظری

دانلود مقاله کنترل ذهن نوشته رضا ناظری کنترل ذهن به روش های که به هدف خواندن فکر و کنترل و تسلط بر ذهن صورت گیرد می گویند. کنترل ذهن همچنین به عنوان شستشوی مغزی،کنترل محرک‌های الکتریکی افکار، [...]

دانلود