فلش کارت ورزش۱ 11,000 تومان

فلش کارت ورزش۱

دانلود فلش کارت ورزش۱ رشد و توسعه ی بعد اجتماعی انسان در محیط های سالم ورزشی صحه بر قدرت سازندگی اجتماعی تربیت بدنی می گذارد.فلسفه ی آموزش مفاهیم تربیت بدنی از طریق حرکت های فیزیکی و جسمانی، [...]

دانلود
نمونه سوال ورزش۱دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال ورزش۱دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال ورزش۱دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس ورزش۱ پیام نور از سال ۹۳ تا ۹۸ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي داراي [...]

دانلود