مقاله تقویت حافظه از منظر طب سنتی رایگان

مقاله تقویت حافظه از منظر طب سنتی

مقاله تقویت حافظه از منظر طب سنتی هوش و حافظه برتر در طب سنتی به معنای گرمی مزاج تعریف می شود و در صورت افزایش سردی و تری(بلغم) در مغز کاهش حافظه و هوش را در پی داریم که علائم سپیدی، نرمی و سستی [...]

دانلود