کتاب محاسبات عددی دکتر نیکوکار رایگان

کتاب محاسبات عددی دکتر نیکوکار

دانلود کتاب محاسبات عددی دکتر نیکوکار یکی از مهمترین کتاب هایی که برای تدریس این مبحث در دانشگاه ها معرفی می شود فهرست مطالب این کتاب بصورت زیر است : خطاها حل عددی معادلات f(x)=0 درونیابی و [...]

دانلود