جزوه شیمی کوانتومی دکتر قاسم خدادادی 11,000 تومان

جزوه شیمی کوانتومی دکتر قاسم خدادادی

دانلود جزوه شیمی کوانتومی دکتر قاسم خدادادی شیمی کوانتومی رشته‌ای از شیمی است کاربرد مکانیک کوانتومی در مدل‌های فیزیکی و آزمایش‌های سیستم‌های شیمیایی می‌باشد. شیمی‌کوانتوم برای محاسبهٔ خواص [...]

دانلود