کتاب دیوان شرقی اثر گوته رایگان

کتاب دیوان شرقی اثر گوته

دانلود کتاب دیوان شرقی اثر گوته ای حافظ سخن تو همچون ابدیت بزرگ است زیرا آنرا آغاز و انجامی نیست کلام تو چون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است لاجرم میان نیمه غزلت با مطلع و مقطع آن فرقی نیم توان [...]

دانلود