جزوه سازه های مشبک فضایی اثر مصطفی بداقی رایگان

جزوه سازه های مشبک فضایی اثر مصطفی بداقی

دانلود جزوه سازه های مشبک فضایی اثر مصطفی بداقی اولین تجارب ساخت سازه های مشبک توسط گراهام بل صورت گرفت که وی خصوصیات دو گانه مقاومت بالایی و سبکی وزن را با فرم های چهار وجهی سه بعدی صلب به نمایش [...]

دانلود