کتاب نفرین زمین نوشته جلال آل احمد رایگان

کتاب نفرین زمین نوشته جلال آل احمد

کتاب نفرین زمین  نوشته جلال آل احمد در بخشی از کتاب می خوانبم:درست روز اول عقرب بود. که آمدند برای سوار کردن موتور آسیاب. همان روزی که بی بی، همه ی مردهای کاری ده را به ناهار دعوت کرده بود و قرار [...]

دانلود