کتاب ناطوردشت نوشته ج.د.سالینجر رایگان

کتاب ناطوردشت نوشته ج.د.سالینجر

کتاب ناطوردشت نوشته ج.د.سالینجر قصه پسر نوجوان هفده ساله ای است به اسم هولدن کالفیلد. این نوجوان آمریکایی که در یک مرکز درمانی بستری است، قصد دارد ماجراهایی که او را تا اینجا کشانده برای کسی [...]

دانلود