کتاب مدیریت بحران برایان تریسی رایگان

کتاب مدیریت بحران برایان تریسی

دانلود کتاب مدیریت بحران برایان تریسی به لحظه بحران خوش آمدید. مهم نیست که شما چه کسی هستید یا چه می کنید، هر شخصی یا سازمانی، مشکلات، دشواری ها، تغییرات غیرمنتظره و بحرانهایی را تجربه میکند که [...]

دانلود