کتاب گفتگوی فراریان اثر برتولت برشت رایگان

کتاب گفتگوی فراریان اثر برتولت برشت

دانلود کتاب گفتگوی فراریان اثر برتولت برشت بیشتر قسمتهای گفتگوی فراریان در فاصله سال های ۱۹۴۰-۴۱ در فنلاند نوشته شده است برشت در یادداشتهایش در تاریخ ۱/۱۰/۱۹۴۰ در این باره نوشته است هنگامی که من [...]

دانلود