جزوه کریستالوگرافی متالوژی اثر مهدی عزیزیه رایگان

جزوه کریستالوگرافی متالوژی اثر مهدی عزیزیه

دانلود جزوه  کریستالوگرافی متالوژی اثر مهدی عزیزیه کریستالوگرافی یعنی علم شناخت شبکه های مواد. این درس برای دانشجویان مهندسی متالوژی از این جهت اهمیت دارد که هرگونه خواص فیزیکی و مکانیکی و یا حتی [...]

دانلود