جزوه مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی رایگان

جزوه مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی

دانلود جزوه مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی با آغاز قرن بيستم، حکمفرمايي تقريباﹰ دو قرنيمکانيک کلاسيک پايان يافت .نظريه نسبيت درک ما از هندسه ي جهان را تغيير داد و نظريه ي کوانتوم تصورمان از ماده را [...]

دانلود