کتاب لذت اتوکد سطح ۲ اثر مهندس محمد معظمی رایگان

کتاب لذت اتوکد سطح ۲ اثر مهندس محمد معظمی

دانلود کتاب لذت اتوکد سطح ۲ اثر مهندس محمد معظمی  یکی از روش های دادن فرمان و البته سریع ترین روش، زدن کلید یا کلیدهای میانبر فرمان و سپس ENTER است.به عنوان مثال برای دادن فرمان LINE ،حرف L  را [...]

دانلود