خلاصه کتاب افسانه سیزیف اثر آلبر کامو 11,000 تومان

خلاصه کتاب افسانه سیزیف اثر آلبر کامو

خلاصه کتاب افسانه سیزیف اثر آلبر کامو خدايان سيزيف را محکوم کرده بودند که دائما سنگي را به بالاي کوهي بغلتاند، تا جائيکه سنگ بخاطر وزنش به پايين مي افتاد. به دلائلي فکر مي کردند که تنبيه وحشتناک [...]

دانلود