کتاب کنترل خطی نوشته دکتر علی خاکی صدیق رایگان

کتاب کنترل خطی نوشته دکتر علی خاکی صدیق

دانلود کتاب کنترل خطی نوشته دکتر علی خاکی این کتاب با بیانی شیوا تمامی سرفصل های مورد نظر وزارت علوم در واحد درسی کنترل سیستم های خطی را پوشش دهد. دکتر صدیق لیسانس ریاضی خود را از دانشگاه نیوکاسل [...]

دانلود