جزوه کنترل فرآیندها دکتر پیشوایی رایگان

جزوه کنترل فرآیندها دکتر پیشوایی

دانلود جزوه کنترل فرآیندها دکتر پیشوایی   جزوه کنترل فرآیندها که توسط سیدمحمدرضا پیشوایی  در ۱۵۵ صفحه نوشته شده است. فهرست مطالب: جلسه اول :معرفی دینامیک فرآیندها و ضرورت کنترل جلسه دوم [...]

دانلود