جزوه دادرسی مدنی 2,400 تومان

جزوه دادرسی مدنی

جزوه دادرسی مدنی ۳ جزوه دانشگاه پیام نور ورامین-رشته حقوق خوانده در برابر دعوی خواهان حق دفاع دارد و ومعمولا نیز دفاع می نمایند. در حقوق ایران دفاع یا پاسخ های خواننده،به ایراد دفاع به معنای اخض [...]

دانلود