دانلود تست تاریخ معماری جهان 11,000 تومان

دانلود تست تاریخ معماری جهان

دانلود تست تاریخ معماری جهان وجود ویژگی حرکت و احساس در هنر کدام دوره مشهود است ؟۱)گوتیک۲)رنسانس آغازین۳)رنسانس پیشرفته۴)باروک   –موضوع تقارن در معماری بناهای دوره رنسانس پیشرفته به چه صورت [...]

دانلود