کتاب شدن نوشته میشل اوباما 11,000 تومان

کتاب شدن نوشته میشل اوباما

کتاب شدن نوشته میشل اوباما ین کتاب در روز نخست ارائه به بازار بیش از ۷۰۰ هزار نسخه فروش کرد و این باعث شد به یکی از پرفروش ترین کتاب‌های سال تبدیل شود. در کشور آلمان هم حدود ۲۰۰ هزار نسخه از این [...]

دانلود