کتاب وضعیت آخر اثر تامس ای.هریس 10,800 تومان

کتاب وضعیت آخر اثر تامس ای.هریس

کتاب وضعیت آخر اثر تامس ای.هریس در سراسر تاریخ یک نظریه مکررا ابراز شده است و آن اینکه انسان دارای طبیعتی چند جنبه است بیشتر اوقات نظر این بوده است که بشر ار دو نیروی متضاد دورنی ساخته شده است [...]

دانلود