کتاب عمویم جمشید خان اثر بختیار علی 11,000 تومان

کتاب عمویم جمشید خان اثر بختیار علی

دانلود کتاب عمویم جمشید خان اثر بختیار علی جمشید خان قصه انسان بی خاطره و بی حافظه امروز است انسانی که در عصر آشفته پسامدرن تمام تارهای فکر و ذکرش از هم گشسخته و در روز و با هر افت و خیزی و در [...]

دانلود
کتاب قصر پرندگان غمگین اثر بختیار علی رایگان

کتاب قصر پرندگان غمگین اثر بختیار علی

دانلود کتاب قصر پرندگان غمگین اثر بختیار علی رمان قصر پرندگان غمگین بختیار علی که در آوریل ۲۰۰۹ و در شمارگان ده هزار نسخه توسط انتشارات کارو در سلیمانیه منتشر شده کاری است که کمابیش با کارهای [...]

دانلود
کتاب مرگ تک فرزند دوم اثر بختیار علی رایگان

کتاب مرگ تک فرزند دوم اثر بختیار علی

دانلود کتاب مرگ تک فرزند دوم اثر بختیار علی برای اولین بار دو سده بعد از آن که امیر شرف الدین در میان انبوهی از برگ های زرد پاییزی به دست مردان سلطان کشته شد و فال گیران گفتند خدایان او را به [...]

دانلود