کتاب بحران دموکراسی اثر روژه لاکومب رایگان

کتاب بحران دموکراسی اثر روژه لاکومب

دانلود کتاب بحران دموکراسی اثر روژه لاکومب تفکیک و تقسیم قدرت حاکمه جامعه به سه قوه قضاییه ، مجریه و مقننه تا حدی مقتضی طبع حکومت است و هر حکومتی دارای این سه قوه هست منتها مسئله این است که در [...]

دانلود