کتاب چنگیزخان نوشته روبرت مارشال رایگان

کتاب چنگیزخان نوشته روبرت مارشال

کتاب چنگیز خان نوشته روبرت مارشال ابن اثیر حکایت‌هایی از وقایع تصرف شهرهای مختلف ایران روایت می‌کند که اوج روحیه تسلیم در میان مردم را نشان می‌دهد او از واقعه ای نام می‌برد که در یکی از شهرها یک [...]

دانلود