جزوه حقوق بین الملل خصوصی۱ رایگان

جزوه حقوق بین الملل خصوصی۱

دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی۱ حقوق بین‌الملل خصوصی: علم مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین‌المللی می‌پردازد. مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی مشخص می کند که در صورت [...]

دانلود
جزوه حقوق اساسی۱ رایگان

جزوه حقوق اساسی۱

دانلود جزوه حقوق اساسی۱ تكامل سازماني دولت : – سيستم كار ميان فرمانروايان در هر ۳ قوه ونهادها وسازمان هاي ديگر – وجود سيستم پيشرفته ضمانت اجراء،الزام به اجراي قوانين و اجراي مجازات در صورت تخلف – [...]

دانلود
جزوه حقوق اساسی۳ رایگان

جزوه حقوق اساسی۳

دانلود جزوه حقوق اساسی۳ حقوق بشر مجموعه ها و آزادی های است که بشر در حیات فردی و اجتماعی جهت صیانت از کرامت ذاتی از آنها برخوردار می‌باشد و مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودن حائز [...]

دانلود
نمونه سوال حقوق مدنی۱ دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال حقوق مدنی۱ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال حقوق مدنی۱ دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس حقوق مدنی۱ پیام نور سال ۹۵تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي [...]

دانلود
نمونه سوال متون فقه۱ دانشگاه پیام نور رایگان

نمونه سوال متون فقه۱ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال متون فقه۱دانشگاه پیام نور اين کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس متون فقه۱ پیام نور سال ۹۵تا ۹۷ مي باشد که هر ترم بروزرساني خواهد شد . نمونه سوالات موجود در اين کتابچه همگي داراي [...]

دانلود