کتاب پندار خدا اثر ریچارد داوکینز

کتاب پندار خدا اثر ریچارد داوکینز

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 1199 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 8 اسفند 1397

به روز رسانی در: 12 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب پندار خدا  اثر ریچارد داوکینز

بايد در اينجا مخصوصاً سخنی با خوانندگان آمريکايی بگويم، چون دين در آمريکای امروز واقعاً نقش چشمگيری
دارد. سخن وِندی کامينرِ وکيل که می گويد ريسک ريشخند کردن دين در آمريکا دست کمی از ريسک آتش زدن
پرچم آمريکا در انجمن ملی نظاميان آمريکايی ندارد ،فقط اندکی غلو آميز است. امروزه موقعيت بيخدايان در
آمريکا شبيه موقعيت همجنس گرايان اين کشور در پنجاه سال پيش است. امروزه، پس از جنبش مباهات به همجنس
گرايی ،یک همجنس گرا هم قادر است به مناصب دولتی انتخاب شود، گرچه چنين چيزی چندان آسان نيست.

مشخصات فايل:
عنوان:کتاب پندار خدا
نويسنده: ریچارد داوکینز
تعداد صفحات: 292
زبان: فارسي