کتاب فیزیک دوره پیش دانشگاهی

کتاب فیزیک دوره پیش دانشگاهی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 341 نمایش

حجم فایل: 3.52M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 21 فوریه 2019

به روز رسانی در: 21 فوریه 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب فیزیک دوره پیش دانشگاهی

دربارهٔ حرکتهاىى که در اطراف ما رخ مىدهد، اغلب پرسشهاى زىادى
براى ما مطرح مىشود.پرسشهاىى چون: سىارهها در چه مسىرهاىى به دور خورشىد حرکت مىکنند؟
چرا هنگامى که فنرى را مىکشىم و رها مىکنىم نوسان مىکند؟ ماهوارهها را چگونه در مدار زمىن قرار
مىدهند؟ و… . پاسخ اىن پرسشها را باىد در علم مکانىک جست وجو کرد. علمى که در آن حرکت
اجسام مورد بررسى قرار مىگىرد. هنگامى که چگونگى حرکت را توصىف مىکنىم…..

مشخصات فايل:
عنوان: کتاب فیزیک دوره پیش دانشگاهی
تعداد صفحات: ۲۳۲
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید