کتاب عکاسی کاربردی اثر مهندس امین جهانپور،کیارش جهانپور

کتاب عکاسی کاربردی اثر مهندس امین جهانپور،کیارش جهانپور

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 584 نمایش

حجم فایل: 7.91M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 21 فوریه 2019

به روز رسانی در: 21 فوریه 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب عکاسی کاربردی اثر مهندس امین جهانپور،کیارش جهانپور

لغــت عکّاســی –  – photographyاز لغــات یونــانیِ  Photosبــه معنــاي نــور) (lightو Graphein
بـه معنــاي نقاشــی کشـیدن ) (to drawتشـکیل شــده اسـت . از ایــن رو ریشــهي کلمــهي photography
بـه معنـاي نقاشـی کـردن بـه وسـیلهي نـور مـی باشـد. اسـتفاده از ایـن لغـت بـه وسـیلهي » جـان هرسـچل «۱در
سال  ۱۸۳۹میلادي رایج شد….

مشخصات فايل:
عنوان:کتاب عکاسی کاربردی
نويسنده:مهندس امین جهانپور،کیارش جهانپور
تعداد صفحات: ۸۹
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید