کتاب زندگی با لاما نوشته لوبسانگ رامپا

کتاب زندگی با لاما نوشته لوبسانگ رامپا

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 273 نمایش

حجم فایل: 18.58M

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 می 2020

به روز رسانی در: 22 می 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب زندگی با لاما نوشته لوبسانگ رامپا

در قسمتی از مقدمه کتاب می خوانیم :

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻻﻣﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻱ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻲ ﺯﺩ ﻭ ﺯﻳﺮ ﮔﻠﻮﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﻋﻘﻠﺘ ﻮﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻱ، ﻓﻴﻒ؟ ﻛﻲ ﺑﺎﻭﺭﺵ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ؟ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻢ. ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ؟ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﻡ ﻭﻟﻲ ﻳﻚ ﮔﺮﺑﻪ ﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻢ. ﻣﻦ ﻳﻚ ﮔﺮﺑﻪ ﻱ ﺳﻴﺎﻣﻲ ۹ ﺍﻡ F ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﻳﺪﻩ ۱ ﺍﻡ. ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻡ؟ ﺧﺐ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻻﻣﺎ ﻭ ﺑﺎﻧﻮ ﻛﻮﺋﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻨﻢ، ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻡ.

 

مشخصات فایل:
عنوان:     زندگی با لاما
نویسنده:    لوبسانگ رامپا
ترجمه :       زهرا رستگار
تعداد صفحات:      ۲۲۰
زبان: فارسی

در مورد این اثر نظر دهید