کتاب دیوان اشعار ترکی ملا محمد فضولی

کتاب دیوان اشعار ترکی ملا محمد فضولی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 673 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 خرداد 1399

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب دیوان اشعار ترکی ملا محمد فضولی

 

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻜﻴﻢ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻮﻟﻲ  ﻣﻌﺮوف، ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺪﻩﯼ دهﻢ هجری ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺗـﺎرﻳﺦ ادﺑﻴـﺎت ﺗﺮﮐﯽ ﺁذرﯼ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﺖ ادﺑﻴﺎت ﺗﺮﮐﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ واﻻ دارد . او ﻓﺮزﻧـﺪ ﻣﻔﺘـﯽ ﻣﻌـﺮوف حله ﻧﺎﻣﺒﺮدار به ” ملا سلیمان ” اﺳﺖ. زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰاران در ﺗﺮاﺟﻢ اﺣﻮال ازو ﺑﻪ ﻋﺰت ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﺸﻴﺮﻩ    «ﺑﻴﺎت»ﯼ های ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن  از ﻋﺸﺎﻳﺮ ٢٤  ﮔﺎﻧﻪ اوﻏﻮزان ﻳﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺰ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ دارﻧـﺪ .

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:            دیوان اشعار ترکی ملا محمد فضولی
تعداد صفحات:       880
زبان: فارسی