کتاب دنیایی بی جواب سید جلال صیاد شیرازی

کتاب دنیایی بی جواب سید جلال صیاد شیرازی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 309 نمایش

حجم فایل: 825.71K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 فوریه 2019

به روز رسانی در: 19 فوریه 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب دنیایی بی جواب سید جلال صیاد شیرازی

شرح زندگانی ” ویلیام سیدس ” ماجرای انسانی بـود کـه در چھـار سـالگی یـک نابغـه شـد!!. – در چھـل
سالگی این نبوغ از وجودش رخت بربست و عجیب تر اینکه او خود از این موضوع خشنود بود !!. – “ویلیام ”
کوچک در دو سالگی قادر بود کتابھای دبیرستانی را بخواند و از شش
ماھگی توانست حروف الفبا را تشخیص دھد!. این نابغـه کوچولـو در
چھارمین سالروز تولد خود, بنـا بـه دسـتور پـدرش – دو مقالـه پانـصد
کلمه ای را یکی به زبان فرانسه و دیگری را به زبان انگلیسی نوشت….

مشخصات فايل:
عنوان: کتاب دنیایی بی جواب
نويسنده:سید جلال صیاد شیرازی
تعداد صفحات: ۱۲
زبان: فارسي

در مورد این اثر نظر دهید