کتاب درکوچه باغ های نیشابور اثر شفیعی کدکنی

کتاب درکوچه باغ های نیشابور اثر شفیعی کدکنی

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 270 نمایش

حجم فایل: 148.85K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 ژانویه 2019

به روز رسانی در: 24 ژانویه 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کتاب درکوچه باغ عای نیشابور اثر شفیعی کدکنی

ﭘﺎﺳﺦ

ﻫﯿﭻ ﻣﯽ  داﻧﯽ ﭼﺮا ﭼﻮن ﻣﻮج
در ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﻢ؟
زان ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮده ی ﺗﺎرﯾﮏ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ
و آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻨﻢ ﻣﯽ  ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ

 

 

مشخصات فایل:
عنوان:  درکوچه باغ عای نیشابور
نویسنده: شفیعی کدکنی
تعداد صفحات:  ۱۹
زبان: فارسی

 

در مورد این اثر نظر دهید