کتاب دایره ی گچی قفقازی اثر برنولت برشت

کتاب دایره ی گچی قفقازی اثر برنولت برشت

دسته بندی:

قیمت: 14,000 تومان

تعداد نمایش: 786 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 8 اسفند 1397

به روز رسانی در: 3 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب دایره ی گچی قفقازی اثر برنولت برشت

میــان خرابــه هــاي یــک دهکــده از جنــگ
آسیب دیده در قفقاز، افراد دو کالخوز مختلـف،
درحالیکه شراب میخورنـد و دود مـیکشـند،
دایره وار دور هم نشسته اند. اغلب آنها زن و یـا
عاقل مرد هستند، ولی چند سرباز هم میان آنها
دیده میشود. یک کارشناس کمیسـیون دولتـی
امور نوسازي هم که به تازگی از پایتخت آمـده
است، در جمع آنهاست.
یک زن دهاتی از سمت چپ با دست نشان میدهد. ما روي اون
تپه ها جلوي سه تا از تانکهـاي نازیهـا رو
گرفتیم. اما دیگه نهالهاي سـیبمون از بـین
رفته بود.

مشخصات فايل:
عنوان:کتاب دایره ی گچی قفقازی
نويسنده: برنولت برشت
تعداد صفحات: 204
زبان: فارسي