کتاب آموزش JQUERY اثر مهندس افشین رقوا

کتاب آموزش JQUERY اثر مهندس افشین رقوا

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 249 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 مهر 1398

به روز رسانی در: 23 مهر 1398

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود کتاب  آموزش JQUERY اثر مهندس افشین رقوا

jQueryیک کتابخانه ی سبک است، که شعار آن : “انجام کارهای بیشتر با نوشتن کد کمتر” می باشد.
هدف از مقاله ی آموزشی حاضر ، بکارگیری آسانتر  JavaScriptدر وب سایتتان می باشد.
jQueryبسیاری از کارها و عملیات پیچیده در  JavaScriptهمچون:  ، AJAXدستکاری و مدیریت عناصر
و … را تسریع و تسهیل بخشیده است.
در آموزش  jQueryبه شرح موارد زیر خواهیم پرداخت
آموزش دستکاری محتویات المان های  HTMLبر اساس مدل DOM
آموزش تنظیم ظاهر عناصر  HTMLبا بهره گیری از CSS
آموزش اداره ی کلیه رخدادهای عناصر HTML
آموزش متحرک سازی ()animation
آموزش AJAX
آموزش قابلیت های کارآمد دیگر
توجه: جدا از موارد آموزشی فوق،  jQueryتقریباً برای هر کاری که تصور کنید یک افزونه ( )pluginدارد.
از میان این همه کتابخانه ی عرض شده ویژه ی ، JavaScriptچرا  jQuery؟
کتابخانه های متعددی برای  JavaScriptارائه گردیده، اما بنظر می رسد که  jQueryدر بین آنها از
محبوبیت بیشتری برخوردار است و همچنین قابلیت توسعه پذیرتری بیشتری دارد

مشخصات فايل:
عنوان:کتاب  آموزش JQUERY
نويسنده:مهندس افشین رقوا
تعداد صفحات: 103
زبان: فارسي