جزوه تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی سید مهدی الوانی

جزوه تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی سید مهدی الوانی

دسته بندی:

قیمت: 11,000 تومان

تعداد نمایش: 825 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 مهر 1398

به روز رسانی در: 4 آبان 1401

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود جزوه تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی سید مهدی الوانی

خط مشی عمومی چیست؟

خط مشي عمومي،عبارت است از خط مسير وراهي است كه انسان درپيش رودارد.

 خط مشي ،درمعنی خاص عبارت است از تصميمات و سياست هائي كه به وسيله مراجع مختلف بخش عمومي از قبيل :مجلس ،دولت و قوه قضائيه اتخاذ مي گردد

 خط مشي عمومي ،اصول كلي است در مورد هدف هاي نظام و مسئووليت هايي كه هربخش بايد عهده دارگردد.

فع عمومي:عبارت است ازمنافع افراد و آحاد جامعه كه براساس جرياني مانند قانون اكثريت ،نظام پارلماني و غيره مورد بررسي قرارگرفته و به صورت خاص بيان مي شود.

مشخصات فايل:
عنوان: جزوه تصمیم گیری و تعیین خط مشی
نویسنده:  دولتی سید مهدی الوانی
کد درس: 1218040-1218589-1238011
تعداد صفحات: 245
زبان: فارسي