پرسشنامه اضطراب بک 11,000 تومان

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک (BAI) یک مقیاس ۲۱ ماده ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه ای را که نشان دهنده شدت اضطراب او است را انتخاب می کند. هدف: اندازه گیری میزان اضطراب در افراد این [...]

دانلود
پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت رایگان

پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت

پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت احساس ناراحتی از موفقیت «مقیاس پدیده غلط انداز» 14 ماده این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان منعکس می کنند هدف: [...]

دانلود
پرسشنامه اضطراب وجودی-لارنس گود 13,000 تومان

پرسشنامه اضطراب وجودی-لارنس گود

پرسشنامه اضطراب وجودی «لارنس گود » 32 ماده هدف: بررسی میزان اضطراب وجودی این پرسشنامه دارای 32 سوال است شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد مقایسه نتایج خود با نتایج دیگران : دارد نوع فایل: word 2007

دانلود
پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی 11,000 تومان

پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

قبل از یک امتحان دشوار، سعی کنید آزمون زیر را انجام دهید . اگر این کار برایتان دشوار است، تصور کنید که قرار است در یک امتحان دشوار شرکت کنید و پس از تثبیت این تصور، بر اساس مقیاس زیر به گویه های [...]

دانلود
پرسشنامه مهارت های زندگی 13,000 تومان

پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت زندگی شامل 144 سوال بوده و 19 خرده مقیاس را تشکیل می دهد که این خرده مقیاس ها به شرح زیر می باشند: 1- خودآگاهی 2- داشتن هدف در زندگی 3- مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی 4- روابط [...]

دانلود
پرسشنامه وابستگی به دیگران 14,000 تومان

پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه وابستگی به دیگران یک ابزار 48 سوالی است که برای سنجش افکار، رفتار و احساس های مربوط به نیاز به مراوده نزدیک با اشخاص ارزشمند است. مقیاس 48 سوالی با استفاده از تحلیلی عاملی 98 سوال اولیه [...]

دانلود
پرسشنامه مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط 11,000 تومان

پرسشنامه مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

در این پرسشنامه دوازده موقعیت برقراری ارتباط آمده است. موقعیت هایی را که در آن ها احتمالا به برقراری ارتباط تمایل داشته اید انتخاب کنید این پرسشنامه دارای 12 سوال است شیوه نمره گذاری و تفسیر [...]

دانلود